smalldog448 | Vad utgör fraktavtal

Speditionsavtal och fraktavtal

Vid frakt av värdefulla varor är det oehört viktigt att se till att godset inte förstöras, blir skadat eller tappas på vägen, vilket kan leda till oförutsedda kostnader och förluster både för godssändaren och godsmottagaren. För att undvika det här ingås separata avtal med godsfraktaren, vilket tjänar som garanti för föremålens säkra förvar under frakten.

Standartdokumenten för godsfrakt

Inrikesfrakter åtföljs alltid av ett fraktsedel och internationella frakter – av dess motstycke, som kallas CMR. Det här dokumentet innehåller följande godsförteckning:

 • Markering
 • Benämning
 • Typ
 • Vikt, dimensioner
 • Punkter för mottagning och avlastning
 • Datum och tid
 • Parternas namnteckningar

Föraren undertecknar dokumentet i fälten ”Jag har mottagit godset” och ”Jag har överlämnat godset”. Hans/hennes ansvar går ut på att köra fram de saker som överlämnats honom/henne. Det är inte viktigt för honom att veta, hur varorna bevarats eller i vilket skick de är. På vägen uppvisar han/hon trafikpolisen bara sina personliga transportdokument och licensen för frakt av farliga gods, om det behövs.

Fraktavtal

Ett separat avtal ingås mellan kunden och godsfraktaren, som innehåller:

 • Rättigheterna och skyldigheterna av fraktparterna
 • Exakta leveranstider
 • Fraktvillkoren
 • Storleken på böter och förfarandet för framställning av böter om avtalsvillkoren inte iakttas
 • Parternas rekvisit och namnteckningar, som registrerar att de tar på sig ansvaret.

Det finns inga exakta regler för upprättande av ett sådant avtal. Därför upprättar transportföretag dem egenmäktigt och korrigerar dem efter eget bedömande inom ramen för landets lagstiftning. Det är ett standartiserat dokument, som tillämpas till alla frakter. Det innehåller inget avsnitt med beskrivning av varje vara. I detta syfte bifogar man ett fraktsedel.

Speditionsavtal

Utöver de ovan uppräknade avtalen kan du upprätta ett dokument om godsspedition. Man gör det om produkterna är värdefulla och det är ytterst viktigt att kontrollera dess frakt på alla punkter. Speditören kan vara föraren själv eller tredje person, som undertecknar det här dokumentet. Genom att ta på sig ansvaret och acceptera avtalsvillkoren, där dennes/dennas skyldigheter anges, ska speditören göra följande:

 • Kontrollera lastning av godset, förpackningens skick, markeringen
 • Granska alla bifogade dokument
 • Periodvis kontrollera godset på vägen
 • Lasta av varorna samt hyra utrustning och anställa lastare i syfte att göra det
 • Ta emot mottagningsdokumenten och överlämna dem till kunden.

Speditionsavtalet är lönsamt för fraktaren, eftersom denne/denna i så fall arbetar enligt en högre tariff. Alla ovan uppräknade dokument kompletterar varandra.