smalldog448 | Vad innehåller vanliga kostnader för en flytt

Vad innehåller vanliga kostnader för en flytt

Ett team av professionella lastare, som har alla nödvändiga förpackningsmaterial och motsvarande transport, kan klara vilken flytt som helst. Men många invånare intresserar sig för huvudfrågan – priset på ett tjänstekomplex för att lasta och leverera saker. Vidare studerar vi noggrant de grundläggande aspekterna som påverkar det pris som avdelningschefer anger vid beställningen. Först är det värt att precisera att företag, som finns på toppnivå, föredrar att få så mycket information som möjligt om en förestående flytt före beställningen. Listan av frågor, som vanligen ställs de kunder, som vill göra en beställning, innehåller följande:

  • volymen av de gods, som ska fraktas
  • om man behöver extraförpackning för sköra föremål
  • avståndet mellan lastningspunkten och avlastningspunkten.
  • antalet våningar på den byggnad där arbetena kommer att utföras

Besparing på personal

Härvid beräknas ofta flyttfirmornas priser i Stockholm per timme. Men det innebär inte att du ska kalla en eller två lastare för att utföra ett arbetskomplex av besparingsskäl. Här är allt mer än logiskt: ju mer lastare kallas för utförande av en uppgift, desto snabbare avslutas processen. Som jämförelse kan man beräkna medelpriset på en flytt på egen hand. Alltså utgör priset på en arbetares tjänster i staden 300 kronor per timme, men ett team, som består av två människor, kommer att be 400 kronor per timme för sitt arbete. Det är logiskt att två arbetare från ett transportföretag klarar lastnings- eller avlastningsarbeten nästan två gånger snabbare. Därigenom kan kunder spara ungefär 200 kronor.

Vi har bedömt pris på personaltjänster utan hänsyn till transportkostnader. De här kostnaderna kan omfatta en resa inom staden eller förorten. Om kunder tänker dock flytta till en annan stad, kommer det att leda till en obetydlig ökning av beställningens totalpris. Vid beräkningen ska man utgå från såväl avståndet som tiden för förflyttning.

Extratjänster

Flyttfirmornas priser i Stockholm påverkas särskilt av nödvändigheten att utföra riggningsarbeten. I stort sett gäller det nedsänkande eller hissning av skrymmande föremål eller möbler från de lokaler som är belägna på andra våningen eller högre.

Här tar vi med i beräkningen två följande faktorer:

  • höjden för hissning
  • vikten av det föremål som transporteras

Det rekommenderas att förbereda sig till flytten i förväg genom att förpacka de viktigaste och sköraste föremålen. Men om kunder har ingen tid för sådana operationer, kan flyttfirmor utföra dem på egen hand för extrabetalning. Då kommer vi att lägga till en extrapunkt till beräkningen över de utförda arbeten. Om du behöver förpackningsmaterial, varna avdelningschefen i förväg om det när du gör en beställning.