smalldog448 | Innovation från Volvo

Volvo har skapat ett system för nödbromsning

Bilolyckor sker mycket ofta på vägen. Ibland hinner inte förare reagera i tid på motorvägar eller somnar överhuvudtaget vid ratten, vilket leder till trafikolyckor med väsentliga förluster. Den svenska koncernen Volvo försökte lösa det här problemet genom att uppfinna och introducera i sina bilar ett system som kallas Autonomous Emergency Braking. Det utgör en nödbroms, som först varnar och sedan stannar bilens rörelse av egen kraft, om föraren är overksam. Den här uppfinningen är särskilt aktuell för lastbilar, som man har svårt att stanna snabbt på otillräckligt avstånd från krockobjektet. En sådan lösning kan minska antalet trafikolyckor på kommersiella fordon med 27%.

Bromssystemets arbetssätt

Man monterar en sats av kameror och radar på bilen, samt en styrpanel, som kopplas till bromsarna.

Dess arbetssätt omfattar följande:

1. Uppföljning av avståndet till närmaste bilar, som kommer körande på vägen;

2. Närheten till orörliga objekt på resvägen;

3. Varning av föraren om ett objekt, som närmar sig på ganska farligt avstånd, genom en indikatorlampa;

4. Fungerande av extra nödbromsar och rörelseuppehåll utan förarens hjälp.

Utvecklarna påstår att AEB-systemet kommer att hjälpa chauffören utan att beröva denne initiativ. Det kommer att fungera av egen kraft ifall en krock är oundviklig. Automatiken är nyttig för alla trafikdeltagarna. Därför har den en oehört stor nytta. Medan avståndet till ett objekt inte är kritiskt, ser föraren farosignalen och tar beslut om styrning samt manövrerar på vägen. Om avståndet blir kortare och det finns ingen reaktion, uppstår en ljudsignal och fungerar stötfri bromsning i sista ögonblicket.

AEB i framtiden

Europas kommitteer genomför krocktester av nya säkerhetsapparater i bilar. Efter undersökningar och testningar har de godkänt Volvos system för nödbromsning. Sådana bromsar finns redan hos FH-serie bilar av den här koncernen, och man tänker montera dem på alla lastbilar i framtiden. Fraktarna, som har monterat AEB på sina fordon, har redan märkt säkerhetsökning och minskning av antalet trafikolyckor. Det ökar kundernas förtroende till godsfraktarna, vilket leder till vinstökning. EU-länderna tänker utfärda ett lagförslag, som förpliktar alla fraktare att använda Volvos system för nödbromsning.